Our Doctors

Psychiatry


DR. RAVISHA THUNGA A
DR. MADHAVI BHAT
DR. M S RAGHURAM
DR. KIRAN KUMAR
DR. NAIDILA JAIN
DR. NISHANTH AITHAL
DR. AYESHA ZAHIYA
DR. NEELA BHAMY SHENOY
DR. NAIDILA JAIN
DR. B. SWATHI PAI

A.J. Institute of Medical Sciences and Research Centre

Get In Touch
A.J.Institute of Medical Sciences & Research
    Centre Kuntikana NH -66,
    Mangalore - 575 004. INDIA
+91 824 222 5541 / +91 824 2222802
dean@ajims.edu.in / deanajims@gmail.com